Motto: „Děti si mohou hrát, rodiče mají žít!“

Hlídání dětí

Chtěli byste si po dlouhé době vyrazit do divadla, kina, na večeři. Opět nastal problém, kdo pohlídá malé. Babičky bydlí daleko a tak jste začali přemýšlet, která z kamarádek to bude tentokrát? Zkuste hledat u nás...Doporučíme Vám pouze ty chůvy, které splňují Vaše požadavky.

Hlídání probíhá 365 dní v roce, 24 hodin denně, vždy aktivním způsobem. Hlídáme dětí všech věkových kategorií, různého zdravotního stavu...

Naším cílem je zajistit perfektní, spolehlivý a kompletní servis pro rodinu a domácnost, radostný a smysluplný rozvoj dítěte v době, kdy je svěřeno do péče našich chův a podat pomocnou ruku.

Pro stálé klienty zajišťujeme péči vykonávanou stále stejnou chůvu. V souladu s Vašimi individuálními požadavky ji společně vybereme z naší databáze. Dlouhodobá spolupráce má výhody pro všechny zúčastněné - dítě si vytvoří s chůvou bližší vztah a rodiče k ní získají důvěru v době své nepřítomnosti u dítěte / chůva se zaběhne v domácnosti, zvykne si na denní režim a přizpůsobí se povaze a potřebám dítěte. Naše chůvy docházejí do domácnosti klienta. Chůvy neprovádí domácí práce v rámci hlídání dítěte, aby veškerou svou pozornost a péči mohly věnovat Vašim dětem.

Je pro nás důležitý rozvoj dítěte a jeho pohodlí. Je proto nutné, aby rodič vysvětlil, jak domácnost funguje, jaké má dítě návyky, jaké léky používá, jak fungují jednotlivé spotřebiče, kde má dítě oblečení, potraviny a jiné věci. V domácnosti by mělo být vše připravené tak, aby chůva nemusela nic hledat (zdravotní průkaz a důležité telefonní kontakty).

V případě zájmu o hlídání dětí si s Vámi předem sjednáme osobní schůzku. Schůzku je možno sjednat telefonicky, emailem. První schůzka je vždy nezávazná! Zákazník si přesně určí kritéria, podle kterých provádíme pečlivý výběr pečovatelky. V domluveném termínu představíme zákazníkovi jednu nebo i více chův, které jsme na základě jeho požadavků vybrali. Vždy preferujeme osobní schůzku, nejlépe v domácnosti zákazníka. Dojde tak k seznámení všech v prostředí, kde se rodina cítí nejlépe. Nemalou roli zde hraje první setkání rodičů s pečovatelkou a získání prvních dojmů, které jsou výchozím bodem pro další oboustrannou spokojenost. Rodina obdrží na schůzce od agentury veškeré dokumenty nutné k započetí spolupráce, které se podepisují ve chvíli, kdy se zákazník rozhodne, že chůva odpovídá jeho představám a má zájem o její služby. První návštěva chůvy u nového klienta je námi hrazena.

Dojde-li z jakýchkoli důvodů k situaci, že nelze pokračovat v oboustranné spolupráci, má zákazník okamžitě právo na její přerušení a agentura po dohodě zajistí novou chůvu. V případě, že nebude možné najít chůvu dle Vámi zadaných požadavků, budeme společně analyzovat důvody a hledat další řešení v souladu s Vašimi zájmy. Budeme Vám doporučovat pouze ty chůvy, které splňují Vaše požadavky, které mají předpoklady dlouhodobě úspěšně plnit požadované pracovní úkoly a převzít odpovědnost za svá rozhodnutí.

Děti hlídáme v Českých Budějovicích a v Praze.

Nevybrali jste si z nabídky standardně poskytovaných služeb? Sdělte nám své požadavky prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky - pokusíme se Vám zajistit službu dle Vašich přání!