Motto: „Děti si mohou hrát, rodiče mají žít!“

Aktivity České Budějovice

Individuální hlídání dětí

 • Pravidelné hlídání
 • Příležitostné hlídání
 • Akutní hlídání
 • Celodenní hlídání
 • Celonoční hlídání
 • Hlídání o víkendech, svátcích
 • Hlídání v cizím jazyce
 • Hlídání na hotelech
 • Hlídání na svatbách
 • Hlídání více dětí najednou
 • Hlídání dětí se zdravotním postižením
 • Doučování dětí
 • Doprovod na dovolenou
 • Příprava a pořádání oslav a jiných akcí pro děti
 • Hlídání v dětských koutcích
 • Akce dle aktuální nabídky...
 • Ceník služeb

Dětský koutek Ekonomické fakulty JČU, České Budějovice

Hlavním cílem našeho dětského koutku je služba pro rodiče, již chtějí své dítě s klidným srdcem svěřit někomu do péče, a čas, který jim tímto vznikne, zaplnit svými úkoly, zkouškami nebo prací.

Dětský koutek je prostor přímo na Ekonomické fakultě - místnost č. 020100040 EF JU (vstup do děkanátu EF JU – K 400, budova A, Studentská 13, bude umožněn i zájemcům z jiné části JU přes telefon přímo u vchodu budovy, kde bude zveřejněno zveřejněno tel. číslo 2533 přímo do dětského koutku) se nachází v přízemí vpravo za Studijním oddělením. Je plně vybaven a určen pro hlídání dětí od 3 let. Kapacita dětského koutku je max. 5 dětí současně. Bude otevřen dle předem objednaného hlídání v konkrétní dny a časy.

Dětský koutek je místo, kde mohou děti hodnotně strávit svůj čas bez rodičů. Postupně se zde učí jisté samostatnosti a hravé interakci s ostatními dětmi. Poznávají jiné dospělé než své rodiče a zvykají si fungovat v cizím prostředí. Nachází se zde prostor nejen pro hru, ale také pro rozvíjení dalších kreativních nebo např. pohybových činností. Nechybí zde aktivity taneční, pěvecké nebo činnosti rozvíjející toleranci a komunikaci. Nejdůležitějším a nepostradatelným faktorem zůstává to, aby se zde děti cítily bezpečně a uvolněně. Dětský koutek dětem nabízí klidné prostředí. Děti jsou vedeny k samostatnosti a k rozvoji v oblasti výtvarné, hudební, pohybové a komunikační.

Dětský koutek doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhá zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Efektivně obohacuje denní program dítěte a zároveň poskytne mu potřebnou odbornou péči. V popředí stojí snaha o přípravu dítěte na jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho dalšími úkoly jsou podpora tělesného rozvoje a zdraví, rozvoj osobnosti dítěte a jeho celková pohoda.

Dětský koutek nabízí prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení (umývárna, toaleta) i vybavení pro hru dětí jsou přizpůsobeny dětem, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a odpovídají věku dětí. Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru, prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné. Všechny prostory dětského koutku splňují bezpečnostní a hygienické normy. Je rozdělen na zóny – odpočinkovou, hrací a pracovní.

Ceník služeb Dětského koutku Ekonomické fakulty JCU: 70,-Kč/hod/dítě

Zájemci si hlídání dětí mohou objednávat u Agentury TEJA – Bc. Terezy Kohoutová, DiS. sami a to telefonicky na čísle 777 815 896, či e-mailem terezaK@agenturateja.cz.