Motto: „Děti si mohou hrát, rodiče mají žít!“

Aktivity Praha

Individuální hlídání dětí

 • Pravidelné hlídání
 • Příležitostné hlídání
 • Akutní hlídání
 • Celodenní hlídání
 • Celonoční hlídání
 • Hlídání o víkendech, svátcích
 • Hlídání v cizím jazyce
 • Hlídání na hotelech
 • Hlídání na svatbách
 • Hlídání více dětí najednou
 • Hlídání dětí se zdravotním postižením
 • Doučování dětí
 • Doprovod na dovolenou
 • Příprava a pořádání oslav a jiných akcí pro děti
 • Hlídání v dětských koutcích
 • Akce dle aktuální nabídky...
 • Ceník služeb

Dětský klub s hernou v Komunitním centru Hrubého, Praha 8

Tři značky pro samostatnou cestu životem dětí:

 • flek na triku - samo se pokoušelo najíst
 • bláto na oblečení - bylo venku a mohlo řádit
 • hnědé razítko na spoďárech - samo si zkoušelo utřít zadek
Hlavním cílem našeho dětského klubu je služba pro rodiče, jež chtějí dítě s klidným srdcem svěřit někomu do péče, a čas, který jim tímto vznikne, zaplnit svými úkoly, zkouškami nebo prací.

Milí rodiče,
úvodem bychom rády poděkovaly stávajícím rodičům za to, že Vás máme a máme Vaše zlatíčka, která jsou pro nás společně tím nejdražším, protože díky Vám a Vašim dětem můžeme dělat tuto práci, která nás tak baví. Vážíme si Vaší podpory a přátelského přístupu, které nám pomáhají neustále naše služby posouvat dál. Hlídání dětí se díky Vám za poslední rok úžasně proměnilo a již teď se těšíme, co přinese ten rok nadcházející.

K péči o Vaše děti přistupujeme zodpovědně a profesionálně, a proto na našem hlídání najdete zejména adekvátní počet tet, kterých nikdy není méně než 2, většinu času až o dvě více. Jedině tak dokážeme zajistit kompletní péči a každodenní pobyt venku, individuální nácvik na nočník a wc, nácvik stolování, chování v kolektivu, pravidelné výtvarné aktivity, narozeninové oslavy, individuální kontakt s rodiči, zvykací dobu neomezeně dlouhou pro děti, které to potřebují, děti mladší jednoho roku, děti se zdravotním znevýhodněním, a to vše v rodinné a podpůrné atmosféře. Péče o děti „předškolkového“ věku je zkrátka organizačně nesmírně náročná (a krásná!).

Mimo kompletní péči o Vaše dítko Vám nabízíme:

 • pravidelný ucelený program péče o děti – na dané období (vždy 2-3 měsíců) vyvěšený na nástěnce (hlavní aktivity práce s dětmi, více říkadel a básniček a jejich znění, plán výtvarných a kreativních činností, pohybové činnosti a informace o dalších aktivitách, které s dětmi děláme)
 • stimulaci řečového vývoje – min. 2x týdně - rozšiřování slovní zásoby, rozvoj vyjadřovacích schopností, "logohrátky", samostatný projev pro posilování sebevědomí dítěte
 • zábavný program "poznáváme angličtinu"- posloucháme jiný jazyk než český
 • cílené pohybové aktivity, protahování
 • zpěv a nácvik písní s hudebním nástrojem
 • relaxační cvičení
 • čtecí babičku
 • padákování
 • školení tet v oblasti 1. pomoci a prevence úrazů, vzdělávání v oblasti výchovy dětí
 • flexibilní způsob docházky
 • možnost využít letní příměstký tábor uzpůsobený programem a činnostmi
 • výhoda odečtu "školkovného" z daní za rok 2020

Program:

 • 8:00 - 9:00 – příchod dětí, samostatné aktivity dětí dle jejich zájmu a výběru
 • 9:00 - 9:30 – cílený program pro děti
 • 9:30 - 10:00 – svačina
 • 10:00 - 11:15 – pobyt venku, cílený program s dětmi
 • 11:30 - 12:00 – oběd
 • 12:00 - 13:00 – odpočinkový program s dětmi

Program postupně rozšiřujeme vždy s ohledem na aktuální situaci, zájem dětí a jejich "stav". Aktivity s dětmi nás moc baví a věnovat se jim budeme nadále, nejsme a nechceme být jen hernou :-). Děti budou k programu i nadále motivovány, nenuceny. Naším cílem nadále bude se o děti zejména maximálně postarat po všech stránkách ve spolupráci s rodiči, abyste se u nás cítili dobře a děti si tak pomalu osvojovaly vše, co se jim do budoucího života a školky bude hodit.

Dětský klub je provozován v prostorách Komunitního centra Hrubého, při ulici Hrubého, parcelní číslo 2364/296, k.ú. Kobylisy. V rámci prostor jsou klubu k dispozici vstupní hala s šatnou, herna, zázemí pro pomůcky a pro většinu aktivit, toaleta a v rámci venkovních prostor zastřešený dvorek, hřiště v blízkém okolí.

V Dětském klubu se tedy nachází prostor nejen pro hru, ale také pro rozvíjení dalších kreativních nebo např. pohybových činností. Nechybí zde aktivity taneční, pěvecké nebo činnosti rozvíjející toleranci a komunikaci. Nejdůležitějším a nepostradatelným faktorem zůstává to, aby se zde děti cítily bezpečně a uvolněně. Dětský klub dětem nabízí klidné prostředí. Děti jsou vedeny k samostatnosti.

Dětský klub zajišťuje péči v době celého kalendářního roku, v době letních prázdnin dle poptávky ze strany rodičů. Provoz dětského klubu je ÚT-PÁ od 8:00 do 13:00 hodin. Kapacita skupiny dětského klubu je max. 15 dětí/den. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity klubu, vede provozovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a dispozic dítěte.

Péče v dětském klubu je poskytována po celou dobu kalendářního roku, tj. v období od ledna do prosince.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. V případě, že dítě bude vyžadovat přítomnost rodiče či blízké osoby, personál zajistí telefonické přivolání rodiče.

Dětský klub je určen výhradně pro děti od 1 roku do 5 let. Děti se při pobytu v klubu musí se řídit provozním řádem herny.

Na přijetí dítěte do dětského klubu není nárok. O přijetí dětí rozhoduje provozovatel na základě přihlášky, požadovaného termínu a modelu plánované frekvence, intenzity docházky a dispozic dítěte.

Děti jsou v rámci klubu pravidelně seznamovány s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost. Děti jsou na začátku i nadále průběžně seznamovány se zásadami bezpečného chování. Personál dbá na dodržování náležitého dohledu nad dětmi (náležitým dohledem není možno rozumět nepřetržité sledování dítěte, ale dohled, který je přiměřený okolnostem, věku, zdravotního stavu, vlastnostem a chování dítěte).

Rodiče platí měsíční platbu za hlídání v dané výši 69,-Kč/hod/za 1 dítě (dle přihlášky dítěte na jednotlivé dny), sourozenecká sleva při pravidelné docházce ve výši 55,-Kč/hod/za 1 dítě. Platba za hlídání je splatná vždy k desátému pracovnímu dni v měsíci a to měsíc dopředu, na který je dítě přihlášeno.

Reference klientů využívajících dětský klub.

Coworking s Hlídárnou v Komunitním centru Hrubého, Praha 8

Maminky, Tatínkové (nejen) pro Vás nabízíme COWORKING s Hlídárnou v prostorách Komunitního centra Hrubého, Praha 8.

Jde o sdílený prostor v rámci kompletně vybaveného centra pro samostatnou práci s Wifi a zásuvkami, kde můžete v klidu pracovat, studovat, číst si, kreativně si tvořit, zatímco si Vaše dítě/děti hrají ve vybavené herně za přítomnosti zkušených tet.

Nabízíme celkem 8 míst u stolu přímo v prostorách herny. Další 2 místa u stolu v místnosti mimo hernu nabízíme v případě, že Vaše dítě zvládne pobyt v herně bez Vás, kdy kdykoliv můžete za dítětem přijít, případně teta s ním přijít za Vámi v případě nutnosti.

Tety mají možnost i trávit čas s dětmi venku na dvorku, který je součástí centra a Vy na ně vidíte. Tety mohou dítěti podat (ohřát) jídlo, pití Vámi přinesené s sebou.

Coworking je prostě dobré řešení pro všechny zúčastněné. Je výbornou variantou pro ty, co potřebují skloubit rodinu a práci. Mnohem lepší varianta než se pokoušet pracovat po nocích a trápit samu sebe vyčerpáním. A to buď spolu s dítětem či sám bez dítěte.

Je výbornou variantou i v tu chvíli, kdy chcete mezi lidi, kdy si chcete určit čas sám pro sebe (např. čtením, kreativním tvořením apod.). Součástí je sdílená knihovna.

Je výbornou zkušeností pro Vaše dítě, které pak může navázat na svou docházku v rámci našeho Dětského klubu s možností pravidelného hlídání dle individuální domluvy. Maminky a tatínkové mohou v klidu pracovat. Dítě se socializuje. Pokud dítě rodiče potřebuje, ten se tam do chvilky objeví. Děti to netraumatizuje dlouhým odloučením. Rodič musí brát jen zřetel na to, nakolik dítě zde pobyt zvládne a dle aktuální situace, potřeby dítěte se zařídit.

Pravidelní uživatelé jsou povinni hradit měsíčně platbu za hlídání v dané výši 250,-Kč/za celý dopolední blok (8.00-12.30h)/za 1 dítě, sourozenecká sleva ve výši 300,-Kč/za celý dopolední blok /za obě děti. Platba za hlídání je splatná vždy k desátému pracovnímu dni v měsíci a to měsíc dopředu, na který je uživatel přihlášen. Jednotlivé termíny provozovatel sdělí uživateli vždy minimálně měsíc dopředu.

Jednorázové návštěvy uživatele jsou zpoplatněny za hodiny strávené ve sdílené kanceláři a to 50,-Kč/hod za jedno dítě, 65,-Kč/hod za 2 a více dětí, a 30Kč/hod bez dítěte. Provozovatel negarantuje aktuální dostupnost volného místa. Rezervace je nutná alespoň ráno před příchodem.

Objednávání sdíleného prostoru s hlídáním je uživatel oprávněn na emailu terezaK@agenturateja.cz či na tel.čísle 777 815 896 (i formou sms).

Příměstské tábory

Hlavním cílem našich příměstských táborů je nalezení způsobu, jak dětem ukázat, že volný čas se dá strávit zábavně, kreativně a pohybem. Připraven máme nabitý program plný zábavy, her, radosti z pohybu a mnoho dalších kreativních aktivit.

Program vždy přizpůsobujeme oběma věkovým skupinám a je velmi pestrý. Snažíme se pokrýt zájmy všech dětí, tzn. zaměřujeme se na zábavné pohybové aktivity, výtvarné činnosti, zábavné hry, deskové hry v rámci odpočinku. Zapojujeme do části programu relaxaci, angličtinu formou hry, naší Montessori dílničku, pohybové hry s padákem, logopedické pohádky, malujeme i mandaly. Nachystané máme i různé tématické bojovky, např. dračí. Děti si mohou vyzkoušet tradiční i netradiční pohybové aktivity, týmové soutěže. Při velmi horkém počasí máme k dispozici po předchozí domluvě s rodiči i ,,dětskou fontánku,,, bazének.

Program probíhá buď v místě konání, nebo vyrážíme dál do okolní přírody. Při špatném počasí máme k  dispozici prostory Komunitního centra a zastřešený dvorek.

Zastáváme respektující a klidné přístupy s cíleným programem, děti do programu nenutíme, když chtějí, necháme jim prostor pro volnou hru. Děti se ve skupinách různě míchají, necháváme to zcela na nich, který den, kde chtějí být zapojeni. Jsme flexibilní.

Děti na táboře zažijí mnoho dobrodružství, příběhů, akcí a zábavy. Poznají nové tváře a možná navážou mnohaletá přátelství nebo kamarádství na celý život, možná získají nezapomenutelný zážitek! Přáli bychom si dostat děti zase zpět na hřiště, do lesů, na sportoviště a další venkovní prostranství, mezi své vrstevníky, nové kamarády.

Nejdůležitějším a nepostradatelným faktorem je pro nás to, aby se zde děti cítily bezpečně a uvolněně.

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí je nutné, aby děti měly vhodné oblečení, případně přezůvky pro vnitřní prostory a vybavení odpovídající aktuálnímu počasí pro možnost využití dvorku, přilehlých hřišť. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič.

V rámci aktivit dětského klubu nedoporučujeme používání mobilních telefonů, tabletů a obdobných multimediálních přístrojů.

Během pobytu mohou děti konzumovat vlastní jídlo a pití (prosíme v podepsaných miskách). Dětský klub zajišťuje pitný režim pro děti (vodu), ideálně do vlastní, podepsané lahve dítěte.

Při příchodu první den bude dítěti přiřazena značka v šatně, kde rodič zanechá oblečení na převlečení, případně pleny a další osobní věci. Do botníku se stejnou značkou si dítě uloží obuv. Po celý den mají děti k dispozici své svačinky, zejména pití, které nosíme všude s sebou. Jídlo skladujeme ve vhodných podmínkách, k dispozici máme lednici. Obědy dětem ohříváme, chystáme, případně s nimi i pomáháme.

Přezůvky do herny nejsou potřeba. Prosíme donést dětem vlastní ručník v případě možnosti využití naší vodní fontánky.

Při slunném počasí je vhodné děti namazat opalovacím krémem před příchodem do školky, tety je poté ještě přimazávájí dle potřeby během pobytu venku.

Těšíme se na čas strávený s Vašimi dětmi :-).

Terka a tým tet