CENÍK
Ceník služeb Agentury Teja platný od 1.3. 2017
(Uvedené ceny jsou v Kč)

Pravidelné hlídání:
Do 2 hod/týden 115,-/hod
Do 4 hod/týden 98,-/hod
5 a více hod/týden 88,-/hod
   
Extra služby:
Doučování 139,-/hod
Akutní hlídání 160,-/hod
(2 hod předem, po dohodě)
   
Jednorázové příležitostné hlídání:
(cca 1x/měsíc)
   
Příležitostné hlídání 145,-/hod
Celonoční hlídání* 1250,-/12 hod
Celodenní* 1350,-/12 hod ve všední den
  1550,- /12 hod o víkendu/svátcích
*příplatek již zahrnut v ceně  
   
Příplatky za:
Víkend +40,-/hod
Svátek +50,-/hod
Každé další dítě +50,-/hod
Hlídání v cizím jazyce +40,-/hod
   
Ostatní služby - Péče o domácnost, o domácí mazlíčky:
(vždy po osobní domluvě)
   
Běžný pravidelný úklid 125,-/hod
Žehlení 115,-/hod
Jednorázový úklid 155,-/hod
Péče o domácí mazlíčky* 90,-/hod
** ranní, denní, večerní, vícedenní, delší aktivní procházky – vše na základě osobní domluvy s ohledem na specifickou péči o mazlíčka a po domluvě s třetí osobou  
Dle dohody se zprostředkovatelem a třetí osobou:
(řešeno smluvní cenou)
 
Doprava (MHD v rámci ČB hrazeno chůvou)
Doprovod na dovolené
Příprava a pořádání oslav a jiných akcí pro děti

Ceny jsou konečné.
  • Neúčtujeme příplatky za nemocné děti
  • Neúčtujeme příplatky za práci v noci
  • Neúčtujeme náklady na dopravu v rámci dosahu MHD ČB 1. pásmo
  • Účtuje se každá započatá hodina hlídání - tolerance 15 min.
  • Nejsme plátci DPH
  • Neúčtujeme příplatky za doprovod do škol, školek, kroužků

V případě skončení hlídání po 22. hodině žádáme zákazníka, aby chůvě zajistil dopravu do místa jejího bydliště.

Úklid je v rámci hlídání dítěte v ceně za jednotlivé sazby za hodiny , ale POUZE za předpokladu, že to nebude na úkor hlídaného dítěte (např. úklid hraček po dítěti/úklid dětského pokoje/úklid kuchyně po přípravě stravy pro dítě).

Podnikám na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města České Budějovice dne 1.9.2008 s předmětem podnikání: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU A SLUŽEB.