ÚVOD

SEDÍ PLYŠÁK NA KLÍNĚ,
CHLUPATÝ A HEBKÝ JE,
NA TEBE POZOR DÁVÁ
A KRÁSNÉ DNY PŘIVOLÁVÁ.

Agentura Teja se specializuje na hlídání dětí v Českých Budějovicích a okolí. Chůvy jsou z oblasti zdravotnictví, sociální péče a školství. Mají zkušenosti s dětmi všech věkových kategorií.
Zaručuje 24hod servis hlídání dětí všech věkových kategorií, zdravotního stavu, ve dne, v noci, o svátcích, víkendech, na hotelech či dovolených, v cizích jazycích..., doučování dětí. Nabízíme i péči o domácnost.
Za Agenturou Teja stojí: Bc. Tereza Kohoutová, DiS.
"Mám za sebou studium na čtyřletým gymnáziu zakončené maturitou, po roční pauze jsem se rozhodla jít studovat Sociální práci a to na VOŠS v Prachaticích. Jelikož mne tato škola a potažmo sociální práce velmi naplňovala, rozhodla jsem se ve studiu pokračovat a to v rámci Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích - Obor: Sociální a charitativní práce. Tento obor jsem se skoro narozenou dcerkou úspěšně dokončila a vrhla se na další studium na stejné fakultě, tentokrát navazující obor: Etika v sociální práci. I když jsem zde na teprve na začátku studia, mohu potvrdit, že mne právě toto studium posunulo o velký kus "dál". Poznatky z něj využívámm ve své práci, v práci s dětmi a jejich rodiči.
Od střední školy se věnuji oblasti sociální péče a jsem proto v kontaktu s lidmi a hlavně dětmi každý den. K práci chůvy jsem se dostala tedy relativně snadno. Vše začalo hlídáním Matyáška. Jako chůva jsem se osvědčila a začalo se na mne obracet plno známých, toto mě přivedlo na myšlenku otevřít agenturu na hlídání dětí.
Během posledního půlroku se můj vlastní pohled na chůvy z agentury velmi změnil (svou práci v agentuře jsem tomu hodně přizpůsobila), jelikož jsem se stala sama maminkou a vzhledem k mé práci a studiu občas potřebuji pomoci i Já :-)."
Bc. Tereza Kohoutová, DiS.
Neoprávněný a nemorální prodej Školičky TEDíK

Dne 5.8.2013 došlo k neoprávněnému prodeji Školičky TEDíK mezi prodejcem paní Bc.Lindou Konrádovou a kupujícím spol. Full Service CZ s.r.o. zastoupenou jednatelem panem Radkem Hajtolem.

Ráda bych zde na pravou míru uvedla skutečnosti vzhledem k neoprávněnému prodeji této školičky. Školička vždy byla (od jejího samého začátku) mým projektem vzhledem k tomu, že za jejím samotným zřízením jsem stála Já osobně a hlavně Agentura Teja. Školička TEDík byla mnou založená na základě nabídky soukromé osoby, která se na mne osobně obrátila v rámci Agentury Teja. Slečna Bc. Linda Konrádová byla mnou přizvána (jelikož jsme v té době byly velmi dobré známé), aby mi pomáhala s jejím chodem a finančně se podílela na jejím zřízení. Školička TEDík se poté přestěhovala do prostor v ul. J. Haška, kde nastala změna v rámci možnosti udělat ze Školičky obecně prospěšnou společnost, kde bude jasně stanoven podíl nás dvou jako spolumajitelek. V tomto meziobdobí byla Školička TEDík pouze na přechodnou dobu svěřena v rámci živnosti sl. Bc. Lindě Konrádové. Této situace Bc. Konrádová náležitě využila a dne 5.8.013 Školičku TEDík „prodala“, ovšem jen na období, kdy vše bylo řešeno v rámci mého právního zástupce a Kriminální policie ČR. Záležitost byla nakonec bohužel uzavřena pro nedostatek důkazů ve smyslu neprokázání úmyslu a na základě této skutečnosti si Bc. Linda Konrádová Školičku TEDík odkoupila zpět od spol. Full Service CZ s.r.o. zastoupenou jednatelem panem Radkem Hajtolem. Mimo symbolického vyrovnání jsem prosadila zrušení názvu TEDík, který úzce souvisel s Agenturou TEJA. Školička byla tudíž přejmenována na Školičku Lvíček.

Já jsem se o prodeji Školičky TEDík dozvěděla JEN na základě uvedeného prohlášení na jejím facebooku, i přesto, že jsem v té době byla stále spolumajitelkou Školičky TEDíK. Vyrovnání proběhlo v podstatě jen symbolické. Veškeré kroky Bc. Lindy Konrádové byly provedeny ZCELA bez mého vědomí, za mými zády, nečekaně, když jsem čerpala dovolenou, neoprávněně, bez předchozí domluvy či na základě našeho nedorozumění.

Nyní se pracovně a profesně od této Školičky zcela distancuji. Tímto vyjádřením podávám pouze vysvětlení. Z mé strany to považuji za uzavřené.

Bc. Tereza Kohoutová, DiS.

Podnikám na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města České Budějovice dne 1.9.2008 s předmětem podnikání: ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU A SLUŽEB.